Euroopa Liidu Farmaatsia Grupp (PGEU) on andnud välja iga-aastase kokkuvõtte 2019. aasta sündmuste kohta

2019. aastal olid suuremad sündmused PGEU 60. aastapäeva tähistamine, Euroopa Parlamendi valimised ja PGEU "Euroopa kogukonna apteekide kavand 2030" valmimine. Lisaks olid veel olulised teemad võltsravimite direktiivi jõustumine, väljakutsed seoses ravimite puudujäägi ning tarneraskustega ja palju muud.

Loe lähemalt kokkuvõttet siit aadressilt:  https://www.pgeu.eu/wp-content/uploads/2020/03/200402-PGEU-Annual-Report-2019.pdf

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) kutsub riskirühma kuuluvaid inimesi külastama apteeki hommikupoolsel ajal ehk kuni kella 12-ni 

Selleks, et kaitsta haavatavamat osa elanikkonnast ja tagada nende kiire teenindus, soovitame neil, kel vähegi võimalik, valida apteegi külastamise aega. Koroonaviiruse riskirühma kuuluvad vanemad, üle 60-aastased ja krooniliste haigustega inimesed, kellele soovitame apteegi külastamiseks jätta hommikupoolse aja, teatas EAÜ teisipäeval meediale saadetud avalduses.

Samas viitab apteekide ühendus, et kuna perearstid ja haiglad on plaanilised vastuvõtud lõpetanud, siis on patsientide jaoks apteekrid kõige ligipääsetavamad esmatasandi tervishoiutöötajad, kes aitavad lisaks ravimeid puudutavatele küsimustele ka kergemate tervisemurede korral.

"Oleme olukorras, kus väga suur osa elanikkonnast vajab samaaegselt midagi apteegist. See paneb apteegid suure surve alla. Apteekrid teevad kõik endast oleneva, et apteegid oleksid Eesti inimestele avatud ja ravimite kättesaadavus tagatud," teatas ühendus.

Riskirühma mittekuuluvatel inimestel soovitab apteekide ühendus käia apteegis pealelõunasel ja õhtusel ajal.

Artikkel ilmus ERR uudiste rubriigis. 

Apteegid lähevad nakkusriski vähendamiseks üle letiteenindusele 

Apotheka, Benu, Euroapteegid ja Südameapteegid lähevad nakkusriski vähendamiseks üle ainult letiteenindusele ning eraldavad müügisaalid tsooniks, kus liiguvad ainult apteegitöötajad. Muudatusega on juba alustatud ja see viiakse ellu järk-järgult.

Saaliteeninduse peatamise eesmärk on tagada apteegiteenuse kättesaadavus ja apteegitöötajate kaitse. «Apteegipidajad loovad liikumistsoonid, et vältida piisknakkuse levimist ravimikarpidel avatud müügisaaliga apteekides,» ütles Eesti Apteekide Ühenduse juhatuse liige, proviisor Timo Danilov.

«Välja hakkab see nägema näiteks nii, et turvalindiga on tehtud liikumiskoridor sissepääsust kuni kassani. Ülejäänud saalist saab küll kaupa osta, aga apteeker toob selle ise patsiendile, sest patsient ise apteegis ringi liikuda ei tohi.»

Lisaks hakatakse kassade juurde paigaldama kaitseklaase, et täiendavalt minimeerida apteegitöötajate haigestumise riski. Esimesed apteegid saavad kassadele kaitseklaasid juba täna ning lähipäevil tehakse muudatused valdavas osas apteekides.

«Apteegiteenuse tagamine nii erandlikus olukorras on kriitilise tähtsusega ning teenindusstiilist olulisem on tagada apteegiteenuse järjepidevus. Loodetavasti apteegikülastajad mõistavad, et ümberkorraldus on nende enda huvides. Ravimeid on ladudes piisavalt ning praegu ei ole küsimus selles, kuidas võimalikult paljusid inimesi korraga teenindada, vaid et kõik need, kellel on tõesti ravimit vaja, saaksid selle kätte viirusega kokkupuutumata,» selgitas Danilov.

Juhendinfo praegusel perioodil apteegiteenuse osutamise kohta paigutatakse lähiajal ka apteekide sissepääsude juurde. EAÜ juhi kinnitusel kehtib uus kord ajutiselt ja loodetavasti annavad ka need meetmed oma osa, et haiguspuhangust kiiresti vabaneda.

Artikkel ilmus Postimehe tervise rubriigis.

Kuidas kujuneb ravimihind?

Ravimid on kirglik arutelu teema kogu maailmas. Ravimite kättesaadavusest ja kvaliteedist sõltub rahvatervis kõige otsesemalt ja seetõttu on igati mõistetav, et diskussioon on tuline nii sisus kui ka retoorikas. Paraku on Eestis selle diskussiooni fookuses intriigid erinevate ravimituru osaliste vahel. Sellises aruteluvormis jääb kõlama hulgaliselt otsesest väärinfot ja pooltõdedest tulvil arvamusi.

Ravimiturg on seadustega ülimalt reguleeritud ala, eriti just hulgi- ja jaemüügi hinnakujunduse osas. Seega on ravimite hulgimüüjate ja apteekide võimalused ravimite müüki mõjutada, suunata või ravimite hinda kujundada olematud. Viimasel ajal on hakanud müütidena levima valed, mida nende rääkijad levitavad ilmselt sihiteadlikult oma eesmärkide saavutamiseks.

Peame oluliseks lükata ümber laialt levima hakanud müüdid ja meelevaldsed hinnangud, et tekiks tasakaalustatud pilt tegelikkusest.

Lähemalt saab lugeda SIIT.


Kantar Emori uuring näitab, et rahulolu apteegiteenusega on väga kõrge


Septembris läbiviidud uuringu tulemuste järgi on inimeste meelest apteegiteenus hästi kättesaadav ja üldiselt ollakse väga rahul teenusega. Kantar Emori uuringu sihtrühma kuulusid 18-84-aastased Eesti elanikud, kes hindasid apteekide külastamise kogemust viimase 12 kuu jooksul. Kokku osales uuringus 1063 vastanut, kellest 1013 olid apteegikülastajad.

Peamised uuringutulemused:

1. Rahulolu apteegiteenusega on väga kõrge - 99% vastanuid
2. Teenus on elanike hinnangul hästi kättesaadav ja see on püsinud viimastel aastatel samal tasemel:

  • Apteeki valitakse asukoha järgi - 90% vastanuid, oma koduapteegi kaugusega on rahul 95% elanikest (n=961);
  • Apteeker aitab kergete tervisemurede korral kõige kiiremini - 50% vastanuid.
3. Apteegireformi olemus ei ole elanikele hetkel mõistetav - mis muutub paremaks, millised on riskid:
  • 76% elanikest on reformi osas ükskõiksed või on selle vastu;
  • 78% vastanutest ei ole kursis, kes on ühe või teise apteegi omanik.

Lähemalt saab tutvuda uuringu sisuga SIIN.

Eesti Apteekide Ühenduse poolt on välja antud "Apteegiteenuse kvaliteedijuhise" täiendatud versioon (2016), mida saate lugeda ja alla laadida, vajutades siia.


Kvaliteedijuhise ülesandeks on sõnastada nüüdisaegse apteegiteenuse põhimõtted ehk kvaliteetse apteegiteenuse aspektid ning määratleda selged apteegiteenuse kvaliteedi hindamise kriteeriumid.
"Apteegiteenuse kvaliteedijuhise" teemal toimus infopäev veebruaris 2019, mis on järelevaadatav ning koos materjalidega kättesaadav. Ettekandeid saate vaadata ning materjale lugeda SIIT

Millest lähtuda ravimite kasutamise nõustamisel ja väljastamisel loe apteekri poolt kasutatud juhisest.