KUTSESTANDARD - proviisor, tase 7 

KUTSESTANDARD - farmatseut, tase 6

Proviisori ja farmatseudi eetikakoodeks 

Euroopa kogukonnaapteegi visioon 2030

Euroopa Farmaatsia Grupp (PGEU) on välja andnud järgmiseks kümneks aastaks visooni, kuhu võiksid ja saaksid apteekrid panustada tulevikus erialases tegevuses.